Nhận trợ giúp chọn sản phẩm phù hợp

Nếu bạn cần trợ giúp để chọn sản phẩm phù hợp hoặc nếu bạn có câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc qua điện thoại.

Vì cửa hàng của chúng tôi ở Việt Nam (GMT +7), chúng tôi có thể không trả lời cuộc gọi của bạn ngoài giờ làm việc, nhưng đừng ngần ngại gửi email cho chúng tôi kèm theo số điện thoại của bạn để chúng tôi có thể quyết định thời gian hoàn hảo cho gọi điện với nhân viên bán hàng.

Chúng tôi trả lời tất cả các email chúng tôi nhận được và chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần để đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với các sản phẩm của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, nếu bạn không thích sản phẩm mình nhận được, bạn luôn có thể gửi lại và được hoàn tiền đầy đủ nhờ chương trình hài lòng 100% của chúng tôi.