Hội An Soul Leather Bảo hành

Đồ Da Hội An Soul được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua hàng, giao hàng miễn phí mọi lỗi do sản xuất.

Chúng tôi sẽ chấp nhận bảo hành mặt hàng của bạn và sửa chữa mặt hàng miễn phí, ngoại trừ bất kỳ điều kiện nào sau đây: lão hóa chung của da, sử dụng sai mục đích, thiệt hại cá nhân.

Để mặt hàng của bạn được sửa chữa hoặc thay thế theo chế độ bảo hành của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu trả lại hàng qua email leather@hoiansoul.com kèm theo ảnh chụp vấn đề, cũng như bằng chứng mua hàng (email thông tin hoặc số đơn hàng).

Khi yêu cầu bảo hành của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và làm theo hướng dẫn để tiếp tục quy trình hoàn trả.

Hội An Soul Leather bảo hành có giá trị trên toàn thế giới.